Expert Media jest członkiem Izby Wydawców Prasy

KRS 0000528868; NIP 9512384971
Kapitał zakładowy 300 000,00 PLN

Al. KEN 95, Klatka 18A, 02-777 Warszawa
biuro@expert-media.pl, tel +48-22-678-37-30